Motståndare till antibiotika i kött men försvarar silver

antibiotika silver kolloidalt silver antibiotikaresistens

Att först vara motståndare till användning av antibiotika i köttproduktion för att sedan vara positiv till daglig användning av kolloidalt silver är för mig en gåta.

Det känns inte logiskt.

Silver kan säkert upplevas positivt av den enskilde men forskning visar att silver saknar effekt mot viktiga sårbakterier och den stora användningen av silvertillsatser leder till att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Vissa, vilka med fördel passar in i profilen att se sig själva som renlevnadsmänniskor med strikt kosthållning och tydlig övertygelse om vad man ska äta och definitivt bör undvika att stoppa i munnen noterar jag allt oftare bli tydliga ”ja-sägare” till ett budskap men sedan en stridbar ”nej-sägare” till något annat. Ibland kan det te sig lite motsägelsefullt.

Om att övertyga omvärlden om din åsikt

Det verkar ibland finnas ett näst intill maniskt behov att övertyga omvärlden om sin tes och slutsats och gärna hävda att ett oliktänkande är helt under isen. Alla har givetvis rätt till sin egen uppfattning men likväl kan jag inte låta bli att fascineras av företeelsen ibland.

För ett tag sedan satt jag och pratade om detta fenomen över en lunch med en vän som forskat mycket i ämnet kring nanoteknik och som hyser en stor iver i att se hur omvärlden ser på hälsa i stort. Det är alltid intressanta samtal. Plötsligt säger hen:

Ärligt talat, vad är det med alla dessa människor som måste hinka i sig silver varje dag? Fattar de inte vad nanopartiklar kan göra på cellnivå?

Alltså, hen är experten i ämnet och som i mitt tycke kan allt om kemi. Och så frågar hen mig. Men ganska snart inser vi båda att vi med våra olika perspektiv är överens. Jag med mitt breda perspektiv utifrån tvärvetenskapliga disciplinen kostvetenskap och hen med det renodlat naturvetenskapliga på molekylär nivå. Det ger oss ett kvitto på att helhetssyn är viktigt.

Kolloidalt silver används som kosttillskott trots förbud

Så kallat kolloidalt silver har blivit en trendig produkt som används som kosttillskott sedan 2001 (enligt nätbutikerna), men sedan 2010 tillåts det bara att säljas vattenreningspreparat. Kolloidalt silver är en vattenliknande vätska som innehåller silverjoner och silverpartiklar. Silver förekommer också i så kallade antibakteriella hygienprodukter, kläder och skor. Inom sjukvården används det som sårförband för att avdöda och begränsa bakterietillväxt.

Silver ingår i kunskapen kring resistensutveckling av biocider

I Socialstyrelsens årsrapport ”Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner, 2013, för samverkansuppdrag” kommer man fram till följande:

Det finns exempel på bakterier som är coresistenta mot silver och antibiotika. Även om antibiotikaanvändningen skulle minska så gynnas då bakterien av att behålla den förvärvade resistensen mot antibiotika.

Folkhälsomyndigheten uttrycker att resistenta bakterier kan spridas mellan människor, djur och i miljön. Dessutom kan bakterier sinsemellan utbyta resistensgener, vilket bidrar till spridningen av resistens.

Forskning visar att silver kan framkalla resistens mot antibiotika

Det mest oroväckande är att silver kan framkalla resistens mot kliniskt viktiga antibiotika. Silver saknar effekt mot viktiga sårbakterier och den stora användningen av silvertillsatser leder till att bakterier blir resistenta mot antibiotika.  Det uttrycker Susanne Sütterlin, specialistläkare i klinisk mikrobiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Sütterlin disputerade med sin avhandling Aspetcts of bacterial resistance to silver i vilken det visas att silver framkalla resistens mot kliniskt viktiga antibiotika.

Uppdatering: Lyssna på intervju om forskningen i Vetenskapsradion från 8 maj 2015:

 

Tarmbakterier dödades av silver men vissa bakteriearter blev silverresistenta

Tarmbakterier däremot dödades av silver, men några viktiga sjukdomsframkallande bakteriearter ur denna stora grupp hade gener som kunde göra dem silverresistenta.

Antibiotikaresistens är ett allvarligt växande problem som vi alla i samhället berörs av och som vi alla kan påverka. Av det skälet kan det vara bra att tänka efter en extra gång innan vi använder bakteriehämmande preparat och produkter så det inte sker regelmässigt och i onödan. Rätt använt är det ett värdefullt ämne.

Folkhälsomyndigheten vill skydda antibiotikan

Antibiotika är ett av de mest värdefulla läkemedel vi har. Vi har länge tagit det för givet att vi kan använda antibiotika för att behandla infektioner orsakade av bakterier, men resistensen mot antibiotika ökar. Det är ett av skälen till att vi inte bör uppmuntra köttkonsumtion och import av kött från länder med hög antibiotikaanvändning i köttproduktionen. Inte heller få antibiotika utskrivet när det inte är helt nödvändigt vid vissa sjukdomar. Eller slentrianmässigt använda andra antibakteriella ämnen som riskerar att bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten har skapat webbplatsen Skydda Antibiotikan där du kan läsa mer.

antibiotika silver kolloidalt silver antibiotikaresistens
Folkhälsomyndigheten har skapat webbplatsen Skydda antibiotikan.

 

Referenser

GöteborgsPosten., (2011) Silver i kläder är ett allvarligt miljöhot

Socialstyrelsen., (2013) Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Årsrapport 2013, för samverkansuppdrag

Sütterlin, S., (2015). Aspects of bacterial resistance to silver. Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Uppsala universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, & Klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin. Kan Hämtas från: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:796254/FULLTEXT01.pdf

 

Läs mer om du vill fördjupa dig på egen hand

Läs om Kolloidalt silver på Livsmedelsverkets webbplats

Läs om Vanliga frågor om kolloidalt silver på Läkemedelsverkets webbplats 

Läs om Läkemedelsverket förbjuder IonSilver att sälja det icke godkända läkemedlet Ionosil Kolloidalt Silver med hälsopåståenden

För att på ett objektivt sätt ge dig som läsare av NaturligMat.se möjlighet att kunna skapa dig en egen uppfattning delar jag här en länk till en tillverkare som förespråkar kolloidalt silver, IonSilver: Allt du behöver veta om kolloidalt silver. Företaget skriver överst på sidan: ”Myndigheternas och medias information – okunnighet eller desinformation”. Denna länk delger jag er då det här är ett ämne som är mycket omdebatterad och som ofta skapar starka åsikter och uttryck.Dela detta socialt
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Skolmat känns plötsligt oviktigt men solen skiner

skolmat oviktigt

Var det någon mer än jag som vaknade till sådär abrupt och med en stark oroande känsla i magen i morse?

Omvärlden gjorde sig ovanligt starkt påmind i ett nafs och alla sinnen gick igång maximalt. Den där vanliga morgonlunken var plötsligt lite annorlunda. Omskakad, inte rörd. Sociala medierna svämmas om möjligt över ännu mer än vanligt av valet i USA och TV-kanalerna rapporterar, analyserar och det står klart att det inte blir någon första kvinnlig president i landet där borta, utan det blir Trump efter historiens smutsigaste valkampanj. ”Sorgens dag”, säger en del politiker i tv-soffan och oron är stor.

Det var en annorlunda känsla att väcka barnen inför en ny skoldag med denna mediaturbulens och politiska omvälvande resultat. Att samla tankarna och lägga fokus på min dags viktiga saker känns nästan omöjligt. Svara på frågor från läsarna på bloggen, Rapportskrivning, mail, mötesbokningar och föreläsning för kvällen. Att fokusera och samla rätt ord och känna det vanliga engagemanget.

Skolmat och andra frågor jag jobbar med känns plötsligt så oviktiga

De känns obetydliga, som en fis i rymden i jämförelse med planer på murar mellan länder, människors oro för krig och en värld i chock. Självklart tycker jag att det är viktigt och oerhört engagerande att driva frågorna, samtalen och mötena som sätter barn och ungas hälsa på agendan. Som det stundande panelsamtalet på Livsmedelsverkets Måltidsdag om ”var gränsen går för valfrihet i den offentliga måltiden?”. Samtidigt måste man låta sig landa lite ibland och reflektera och kanske också dela dessa tankar med andra.

Solen sken extra starkt idag

När man som jag arbetar för vissa sakfrågor är det nyttigt att lyfta blicken och sätta det i ett större sammanhang. Skolmat och hälsofrågor för våra barn är så oändligt mycket mer än maten på tallriken. Politik spelar in på det vi äter och hur vi förhåller oss till mat. Det finns fler som reflekterar över valet i USA i hälsobloggarvärlden, Food Pharmacy till exempel. Du sköna nya värld, brukar man säga. Eller var det den vi just har haft som var det sköna? Ja det får vi inte veta förrän efteråt.

Oavsett vad den nya politiska agendan kommer innebära så har jag bestämt mig för att se solen. För solen sken extra starkt i morse. Från en klarblå himmel. Det må vara en bister och kylig dag i ordets rätta bemärkelse, men solen sken så vackert. Hoppas den gör det imorgon också.

skolmat oviktigt solen
Solen skiner idag – en viktig påminnelse (foto C.Blidö)


Dela detta socialt
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail