En mötesplats för föräldrar, måltidspersonal, pedagoger, skolledare och andra intresserade av barn och ungas hälsa och en hållbar livsstil.

: Intervju med Cecilia :

Cecilia samtalar om barns hälsa, matvanor, och dagens skolmat på Hälsosant-podden
Skolmat

Naturlig mat i skolan? Delta i det offentliga samtalet om skolmat och förutsättningar för god hälsa för barn och unga.

Odla ätbart

Bli inspirerad att odla ätbart, odla med barn, odla i skola och förskola. Kort och gott: odla din egen mat.

Hälsa med helhetssyn

Vetenskap, nya rön, larm och diskussioner kring forskning, myndigheter och nyheter inom hälsa, nutrition och vetenskap.

: Vad är det här nu då? :

Ankdamm eller sandlåda?

Den unika styrkan i detta forum är mixen av engagerade föräldrar/anhöriga, professionella och andra berörda av hälsa för barn och unga. Det skapar möjlighet till god saklig kommunikation och ökar förståelse över gränserna. Och allting var gott.

läs mer

Familj hälsa skola odla

Allt hänger ihop. Helhetssyn är viktigt, det talar både myndigheter, inspiratörer och enskilda om. Det gäller i allt och i synnerhet med barnens uppväxt. Skapa förutsättningar till ett så friskt liv som möjligt.

Kostvetaren med helhetsperspektiv

Ur det uppmärksammade initiativet "Naturlig mat i skolan" har ett bredare helhetsperspektiv utvecklats för att kort och gott heta: "Naturlig mat". Cecilias dröm är att nå längre och ge förutsättningar för barn och unga till en hållbar livsstil i alla led.

läs mer